Uzm. Dr.
Umut Hasan Kantarcı
Radyoloji Uzmanı

UZMANLIK  ALANI:

 • Radyoloji
 • Egzersiz Fizyolojisi Doktora (PhD)

 

EĞİTİM

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Egzersiz Fizyolojisi

 

KARİYER

 • Kafkas Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı ( 2009-2012)
 • Şifa Üniversitesi Radyoloji  Anabilim Dalı(2012-2016)
 • İzmir Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Radyoloji Kliniği 2016-2018
 • Teleradyoloji (2018-2020)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Egzersiz Fizyolojisi Anabilim Dalı Doktora(2014-2020)
 • MEST Klinik (2020-….)

 

YABANCI DİL

 •   İngilizce (YDS:82)    

 

İLGİ ALANLARI ve KARİYER HEDEFİ:

 • Kas İskelet Sistemi Radyolojisi.
 • Spor Radyolojisi.
 • Egzersiz Fizyolojisi
 • Kronik Hastalıklarda Egzersiz Planlaması

 

UZMANLIK TEZ:

 • Derin ven trombozu tanısında D-dimer testinin etkinliğinin araştırılması.( Exploration of the D-dimer test efficacy at diagnosis of the deep vein thrombosis.)

 

DOKTORA TEZ:

 • Talus kemiğinde osteokondral lezyonu olan sporcularda eşlik eden ayak bileği ligament ve tendon yaralanmalarının değerlendirilmesi  (Evaluation of concomitant ligament and tendon injuries of the ankle in athletes with osteochondral lesions in the talus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ULUSAL YAYINLAR

 • Kantarcı UH, Yener AÜ, Gedik HS. Exploration of the D-dimer test efficacy at diagnosis of the deep vein thrombosis. Damar Cer Derg 2012;21(3).
 • Baykan AH, Yener AÜ, Korkmaz K, Bilgin BÇ, Kantarcı UH. Comparison of Wells Scores with doppler ultrasound in deep vein thrombosis. Damar Cer Derg 2013;22(1):104-9.
 • Hüseyinoğlu N, Ekinci M, Orman G, Kantarci UH. Foster kenedy sendromlu hastanın klinik ve radyolojik takibi olgu sunumu.  Kafkas J Med Sci 2012 (1): 21-25
 • Orman G, Duymuş M, Kantarcı UH, Gök M. İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MR bulguları. Kafkas J Med Sci 2012 (1): 81-83
 • Doğan C, Güvenç TS, Yıldırım BZ, Kantarci UH. Göğüs hastalıkları polikliniğinde yapılan avuç-içi toraks ultrasonografisinin tanısal değeri: J Kartal TR 2014: KEAH-45477

 

ULUSLARARASI YAYINLAR

 

BİLDİRİLER:

 • Doğan C, Bilgin S, Kantarci UH. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan olgularda bilgisayarlı tomografi ile subkarinal açının değerlendirilmesi: Solunum 2012 34. Ulusal kongresi
 • Yıldırım BZ, Doğan C, Karadağ P, Kantarci UH.  Yüksek irtifada yaşayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı hastaları ve sağlıklı kişilerde pulmoner arter çapının radyolojik değerlendirilmesi: Solunum 2012 34. Ulusal kongresi
 • Deliorman G, Kantarci A, Kantarci UH. CLOUDRad: Ulusal Radyoloji Bilgi Sistemi Prototipi Gerçekleştirimi: Tıp Bilişimi İzmir Buluşması Toplantısı Nisan 2014.
 • Yılmaz K, Kantarcı UH. Bilgisayarlı Tomografi (CT) Görüntülerinden Karaciğer Hacim Hesabı ile Doku Lezyonunun Gelişiminin Takibi: Tıp Bilişimi İzmir Buluşması Toplantısı Nisan 2014.
 • Doruk S, Kantarci UH. Multidisciplinary approach to systemic disease: Penil sarcoidosis:  Solunum 2014 36. Ulusal kongresi
 • Yıldırım S, Taşlı F, Karasalan AA, Karcı T, Kantarcı UH, Sesli E. Başparmakta küçük hücre dışı akciğer karsinom’a bağlı akrometastaz: 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2014
 • Kantarci UH, Mert G, Gök M, Bilgin BÇ, Doğan C. Karaciğer kist hidatiğinin v.cava inferoir invazyonu sonrası gelişen Budd Chiary sendromu ve pulmoner emboli: Solunum 2014 36. Ulusal kongresi
 • Kantarci UH, Mert G, Gök M, Bilgin BÇ, Doğan C Nadir bir kist hidatik tutulumu: Orbital kavite kist hidatiği: Solunum 2014 36. Ulusal kongresi
 • Kantarci UH, Mert G, Gök M, Bilgin BÇ, Doğan C . Nadir bir kist hidatik tutulumu:  Serebral kist hidatik: Solunum 2014 36. Ulusal kongresi
 • Kantarci UH, Punduk Z, Oral O, Mert G, Senarslan O. High protein diet increases thickness of renal parenchyma in resistance-trained-individuals: Türkiye Spor Yaralanmaları  Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Derneği  kongresi 2014
 • Kantarci UH, Punduk Z, Dırık A, Oral O, Mert G, Senarslan O. The effect of boldenon undecylenate usage on renal cortex in resistance-trained male: Türkiye Spor Yaralanmaları  Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Derneği  kongresi 2014
 •  Kiris I, Tamcı B, Kantarcı UH. Akut iliofemoral derin ven trombozu tedavisi olarak başarılı perkutan mekanik trombektomi ve venöz stentleme uygulaması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi 2014
 • Kiris İ, Kantarcı UH, Arabacılar FA.  Variclose ven kapama sistemi: Yüzeyel venöz yetmezlik tedavisindfe yeni bir yöntem. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi 2014
 • Kiriş İ,  Kantarcı UH, Akpınar.  BM. Küçük safen ven yetmezliğinde yeni bir yöntem: Variclose ven kapama sistemi.  . Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi 2014
 • Kantarcı UH, Dırık A, Şenarslan Ö. Ektopik böbreğin share wave elastografi ile değerlendirilmesi: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarcı UH, Kapkın O. Ethmoid sinus osteomu olgu sunumu: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarcı UH, Yüksel O, Uslu Z. Aksesuar flexor digitorum longus kası yaralanması olgu sunumu: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarcı UH,  Yüksel O. Vücut geliştiricilerde anabolik steroid kullanımı sonrası gelişen nadir izole kas ve tendon yaralanmaları: 6 olgu: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarcı UH, Dırık A, Ozturk YE, Kiris I, Duymus M. Doppler ultrasound and MR findings of Penil Mordor’s disease: A case 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarcı UH, Punduk Z, Yuksel O, Dirik A, Senarslan O.  Vücut geliştiricilerde yüksek proteinli beslenmenin böbrekler üzerindeki etkisinin shear wave elastografi ile değerlendirilmesi: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarcı UH, Punduk Z, Yuksel O, Dirik A, Senarslan O .Vücut geliştiricilerde anabolik steroid kullanımının böbrekler üzerindeki etkisinin shear wave elastografi ile değerlendirilmesi:  36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarci UH, Kiris I, Duymus M, Senarslan O. Presence of reflux on Valsalva maneuver and phasic flow on doppler ultrasound may indicate venous collaterals connecting contralateral venous circulation in unilateral chronic iliofemoral thrombosis: A case report: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarci UH, Kiris I, Duymus M, Senarslan O. Interrupted vena cava inferior syndrome causing azygos and hemiazygos continuation accompanied with lower extremity venous thrombosis: Case report:  36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015
 • Kantarcı UH, Solak A, Dırık A: Nadir bir infertilite nedeni: Zinner Sendromu:  36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2015